English dansk

Motorikrum - plads til bevægelse

Download som PDF

Motorikrummet på Frederiksbjerg skole er opført som en 'bane' med et forløb igennem 3 fysiske niveauer, hver med sin individuelle motoriske udfordring. Det underholdende motorikrum er opbygget efter at man skal 'arbejde' sig igennem, men at der på de enkelte niveauer er mulighed for at vælge let/svær, kort/lang rute. Aktiviteterne er ikke mere definerede, end at de indbyder til at udforske og afprøve idræt og bevægelse indenfor hver enkelt 'kasse' Der er plads og mulighed for at gennemføre 'banen' både nede og oppefra, samt mulighed for at passere hinanden undervejs. I dette motorikrum er der etableret en anden nedgang fra øverste repos (udgang fra hal), således at der kan gennemføres et cirkulært aktivitets forløb inde i hallen. Der er etableret et højt klatreforløb udenpå 1. og 2. kasse, hvor der klatres med topsikring og afsluttes øverst på 2. kasse. Der bygges Matematik / Geometrivæg under repos. Armgangs cirkel opsættes med beslag i dækket under 2. kasse samt tov og tovskinne. Klatrevæggen er også en stor del af multirummet, og benyttes i forbindelse med motorikkasserne.

Mere information

Motorikrum - Frederiksbjerg skole

Nyudviklede idrætsrum understøtter skolereformen. Bevægelse styrker indlæring - derfor er der plads til idræt og bevægelse overalt på den nye Frederiksbjerg skole i Aarhus, med de nyskabende og motorisk udviklende idrætsfaciliteter fra Virklund Sport.

Kontakt Vores rådgivere

Se alle medarbejdere

Rasmus Børsting

Sales Manager, Indoor

Jylland

T:
+45 3057 7837
E:
LOADEMAIL[rasmus.borsting]DOMAIN[unisport.com]

Ansvarsområder:

Rådgivning

Salg

Opfølgning

Morten Friis

Sales Manager, Indoor

Sjælland

T:
+45 6155 4756
E:
LOADEMAIL[morten.friis]DOMAIN[unisport.com]

Ansvarsområder:

Rådgivning

Salg

Opfølgning

Lav dit eget inspirationskatalog