English dansk

Total leverandør

Individuelt skræddersyede løsninger
Vi oplever nu i høj grad indenfor idrættens verden, at vores kunder efterspørger specialløsninger. Idrætten bevæger sig ud af idrætshaller og gymnastiksale og skal nu dyrkes overalt; i gangarealer, i fællesrum, i trappeopgange og overalt udendørs – på tage, på parkeringspladser eller på stranden. Vi ser det som en fornem opgave både at understøtte og bidrage til udvikling af idrætsrum inde og ude. Vores formål er at inspirere vores kunder og samarbejdspartnere til at skabe idrætsprojekter, som giver lyst til og mulighed for bevægelse og fællesskab. Det er vores ønske, at udfordre kundens uudtalte behov og på den måde finde frem til den bedst mulige løsning. Vi har fokus på at skabe unikke løsninger, som opfordrer til idræt og som muliggør, at brugerne inspireres til idræt og bevægelse uanset om idrætten er sat i rammer eller ej. Individuelle kundekrav er ikke et problem for os, nærmere en kilde til inspiration. Unisport er i besiddelse af en forståelse for bevægelse og idræt, samt en teknisk viden om indretning af idrætsfaciliteter. Dette har vi opnået igennem 60 år i den danske idrætsverden, så vi rådgiver og vejleder på baggrund af vores brede og solide erfaring. Det, der adskiller os fra andre leverandører, er vores medarbejderes store engagement og ikke mindst stolthed over de idrætsløsninger, som vi leverer. Vi er organiseret som en projektorganisation, der både kan fungere som total- og underleverandør. Vi fokuserer nu endnu mere på at optimere processerne internt, således at vi, uanset hvilke behov vores kunder og samarbejdspartnere har, altid kan hjælpe dem med at finde de rigtige løsninger.

TOTALLEVERANDØR INDENFOR IDRÆTTENS VERDEN

Unisport tilbyder ekspert rådgivning - fra design, indretning, konstruktion, projektledelse, montage til service og vedligeholdelse